WHAUP ออกบูธโชว์นวัตกรรมให้บริการบำบัดน้ำเสีย

WHAUP ออกบูธโชว์นวัตกรรมให้บริการบำบัดน้ำเสียในโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)


นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ร่วมด้วย ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ร่วมงานพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฎิบัติการอัจฉริยะ (IOC) โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ วังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โดยภายในงาน WHAUP ได้มีการจัดบูธนิทรรศการ โชว์นวัตกรรมเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดน้ำเสียในโครงการ EECi ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง WHAUP และ บมจ.ปตท. โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในการให้บริการ คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในต้นปี 2564 โดยเฟสแรก มีกำลังผลิตบำบัดน้ำเสีย 600 CMD และสามารถขยายได้ถึง 1,200 CMD ในลำดับถัดไป

Back to top button