“แอสเซทไวส์” จัดงาน Analyst Meeting


กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูง และแนวราบ พร้อมด้วย ศิริพร เหล่ารัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Analyst Meeting เพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ แผนการเข้าระดมทุน กลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในปีนี้ โดยเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 206 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.07% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น

Back to top button