CCP จับมือ APM ร่วมงาน “Exclusive Talk” จ.นครราชสีมา

CCP จับมือ APM ร่วมงาน "Exclusive Talk" จ.นครราชสีมา ณ ห้องลำตะคอง 1- 2 ชั้น 3 โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้


นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ CCP และ นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ SMART พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมงานสัมมนา “Exclusive Talk “ นำเสนอข้อมูลแผนธุรกิจและทิศทางการเติบโตของ CCP แก่นักลงทุน จ.นครราชสีมา โดยมีผู้สนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ ห้องลำตะคอง 1- 2 ชั้น 3 โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้

Back to top button