CK ร่วมสนับสนุน “มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ”


ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินให้แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสร้างการแพทย์ไทยพิชิตภัยโควิด-19 จำนวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมี นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button