PTG เสริฟ “กาแฟพันธุ์ไทย” ทีมแพทย์ศูนย์ฉีดวัคซีนม.เกษตร

PTG เสริฟ “กาแฟพันธุ์ไทย”เติมความสดชื่นให้ทีมแพทย์-พยาบาล-จิตอาสา ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ม.เกษตร


นายอนันต์ รัตนมั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทกาแฟพันธุ์ไทย จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PTG นำเครื่องดื่มร้อนและเย็น “กาแฟพันธุ์ไทย” มาบริการฟรีกับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19

รวมทั้งจิตอาสาที่ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่มาฉีดวัคซีน เพื่อเพิ่มพลังและเติมความสดชื่น โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (ที่ 2 จากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ชั้นล่างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button