ตลท.มอบเงินสนับสนุน “ห้องรักษาผู้ป่วยโควิด” รพ.ราชพิพัฒน์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงิน 250,000 บาท “รพ. ราชพิพัฒน์” สนับสนุนห้องรักษาผู้ป่วย COVID-19


นางลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งมอบการสนับสนุนห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบเพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19 มูลค่า 250,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยมี ทิวา มั่งน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ศรัณยา แสงมณี  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของ COVID-19

Back to top button