SISB เดินหน้าขยาย “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี” เฟส 2

SISB เดินหน้าขยาย "โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี" เฟส 2 คาดเปิดรับนักเรียนเพิ่มช่วงเดือน ส.ค.นี้


นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางสุนันทา ลีลาเเสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และนายศุภกร อุณหไพบูลย์ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB ถ่ายภาพร่วมกันในงาน Analyst Meeting  สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังไม่เห็นสัญญาณลดลงอย่างชัดเจน จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนผ่านออนไลน์แทน

พร้อมทั้งเดินหน้าขยายกิจการ “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี” Phase II คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดรับนักเรียนเพิ่มได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ส่วนโรงเรียน SISB จังหวัดนนทบุรี ได้มีการทำพิธีลงเสาเข็มก่อสร้าง ซึ่งการก่อสร้างแบ่งเป็นสองเฟส คาดว่าเฟสแรกจะพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคม 2565

Back to top button