AOT มอบอาหาร – ของจำเป็น ตำบลโป่งแยง

AOT มอบเครื่อง “อุปโภค - บริโภค” ให้ตำบลโป่งแยง ภายใต้โครงการ “มีแล้วแบ่งปัน”


นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT พร้อมด้วยพนักงาน AOT ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด และข้าวสาร อาหารแห้ง นมสำหรับเด็ก และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ รวมถึงงบประมาณที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันสมทบทุนมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ภายใต้โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

 

Back to top button