PTG มอบ “กาแฟพันธุ์ไทย” เสริมกำลังใจแพทย์ “รพ.พระมงกุฎเกล้า”

PTG มอบ “กาแฟพันธุ์ไทย” หนุนทีมแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.พระมงกุฎเกล้า


นายอนันต์ รัตนมั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทกาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ในกลุ่ม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG มอบเครื่องดื่มกาแฟพันธุ์ไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตลอดจนประชาชน ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ภายในศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาล.พระมงกุฎเกล้า โดยมี พันเอก รชต ลำกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button