“บริลเลี่ยนท์ฯ – เป้าปิง” มอบ Spotlight – อาหาร ทีมด่านหน้ารพ.สนามปากช่อง

“บริลเลี่ยนท์พาวเวอร์ – เป้าปิง อินเตอร์เนชั่นแนล” มอบ Solar LED Spotlight – อาหาร บุลคลากรด่านหน้าโรงพยาบาลสนามปากช่อง


บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท เป้าปิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นายวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ และนางสาวธิดา พิกุลศรี ร่วมมอบ Solar LED Spotlight เพื่อสร้างแสงสว่าง และอาหารเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุลคลากรด่านหน้าโรงพยาบาลสนามปากช่องบุษราคัม โดยมีพลตำรวจตรีศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางเป็นผู้รับมอบ

Back to top button