WHA จับมือ “นิด้า” มุ่งพัฒนาด้านการวิจัย ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรม

WHA จับมือ “นิด้า” ร่วมมือมุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านการวิจัย พร้อมขับเคลื่อนไอเดียใหม่ๆการขยายธุรกิจ และโครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพตลอดจนจัดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติระหว่างนักศึกษากับภาคธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี


ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ ศูนย์สร้างนวัตกรรมและบ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการผ่านความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนา การสร้างเครือข่ายบุคลากร และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภายใต้กรอบความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี มุ่งมั่นยกระดับการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาและส่งเสริมการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนจัดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติระหว่างนักศึกษากับภาคธุรกิจ

โดยในพิธีลงนามฯ มร.เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง มร.ยูเหิง ฉาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จำกัด และ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนี้

อย่างไรก็ดีภายใต้ความร่วมมือนี้ ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ และ นิด้า จะร่วมกันสนับสนุนการขยายเครือข่ายความร่วมมือในสาขาที่เกี่ยวข้องระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับบริษัท ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ โดยโครงการวิจัยและการฝึกอบรมสำหรับนักศึกษานี้จะส่งเสริมการยกระดับทักษะทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การตลาดดิจิทัล การสื่อสารเชิงนวัตกรรม โลจิสติกส์ ทรัพยากรมนุษย์ การประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกันในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและบ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจสตาร์ทอัพ ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ จะจัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาข้างต้นแก่นักศึกษาร่วมกับนิด้า มุ่งส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักศึกษา

นอกจากนี้ ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ ยังจะให้บริการพื้นที่ทำงานที่พร้อมขับเคลื่อนไอเดียใหม่ๆ ในศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมของ ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ สำหรับนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่กำลังดำเนินโครงการพิเศษหรือธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสนับสนุนโดยสถาบันฯ อีกด้วย โดยนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงบริการบ่มเพาะธุรกิจที่หลากหลาย ที่ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ นำเสนอให้แก่ลูกค้าโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการบริการเพื่อการขยายธุรกิจ (Soft Landing) และโครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพอื่น ๆ

โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่รอบด้าน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้สัมผัสโลกแห่งธุรกิจที่แท้จริง และยิ่งไปกว่านั้น นักศึกษาจะได้รับโอกาสจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่กว้างขวางผ่านโครงการนี้ ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญต่อความก้าวหน้าในอาชีพและการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว

ด้านนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA กล่าวระหว่างพิธีลงนามว่า ในโลกยุคดิจิทัลนี้ ทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของประเทศ และเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาและความสำเร็จในระยะยาว ซึ่งความร่วมมือนี้จะช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะที่สำคัญทำให้ได้ค้นพบโอกาสใหม่ๆ สรรค์สร้างโซลูชันเชิงนวัตกรรม ตลอดจนต่อยอดธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง การพัฒนาเช่นนี้จะเปิดทางให้เกิดกระแสแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเป็นการปูทางไปสู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ส่วนศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยว่า พิธีลงนามฯในวันนี้ถือเป็นก้าวที่น่าจดจำสำหรับแวดวงวิชาการและภาคธุรกิจ ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ ซึ่งเป็นบริษัทที่เพียบพร้อมไปด้วยด้วยทรัพยากรและความเชี่ยวชาญอันเป็นเอกลักษณ์ โดยนิด้าจะได้รับประโยชน์จากบริการบ่มเพาะธุรกิจหลากหลายรูปแบบที่ครอบคลุมตลอดทั้งวงจรของธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ทั้งนี้ในนามของสถาบันฯขอขอบคุณทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ ที่จะร่วมกันสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อภาคการศึกษาที่ครอบคลุมเพื่อประโยชน์ของคนไทยและสังคมต่อไป

 

Back to top button