STI อาสาคุมงานก่อสร้าง รพ.สนาม เพิ่มพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19

STI อาสาคุมงานก่อสร้าง รพ.สนาม ขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก 5 หลัง รับผู้ป่วยได้ 75 เตียงและได้บริจาคเงิน 2 แสนบาท สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ร่วมอาสาคุมงานก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม หอผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อขยายพื้นที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก จำนวน 5 หลัง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 75 เตียง

ขณะที่ นายไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร STI ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน จำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. เสริชย์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Back to top button