MONOMAX จับมือ “มูลนิธิราชพฤกษ์” ฟื้นฟูป่าชายเลนสมุทรสงคราม 

MONOMAX ร่วมกับ “มูลนิธิราชพฤกษ์” ในโครงการฟื้นฟูป่าชายเลน สร้างรายได้ ช่วยชุมชน เพื่อเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้ชาวบ้านบรรเทาความยากลำบากในสถานการณ์โควิด-19 


นางสาวหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์ บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด หรือ MONOMAX พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และตัวแทนพนักงาน ร่วมปลูกป่าชายเลน ใน “โครงการฟื้นฟูป่าชายเลน สร้างรายได้ ช่วยชุมชน” โดย มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านในชุมชนช่วยปลูกต้นกล้าและดูแลป่าชายเลน อีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้ชาวบ้านบรรเทาความยากลำบากในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนายศิริวัฒน์ คันทารส กรรมการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และตัวแทนชาวบ้านร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

Back to top button