GCAP จับมือ AAT ศึกษาสร้างสนามบินเกาะเต่า

GCAP ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ AAT เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินขนาดเล็กที่เกาะเต่า รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


นายอนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ นางสาวจีรจรรย์ มูลเลอร์ กรรมการ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AAT เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินขนาดเล็กที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงปีหน้า โดยมีนายสุทธิ ศรีปทุม, พลอากาศเอกอนิรุท กิตติรัต และนายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ ผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

Back to top button