OR มอบถุงยังชีพ 400 ชุด พื้นที่น้ำท่วม จ.ชัยภูมิ

OR ร่วมกับผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น จ.ชัยภูมิ เดินหน้ามอบถุงยังชีพ 400 ชุด บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงสถานการณ์วิกฤต


บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จ.ชัยภูมิ ร่วมบรรจุและส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด รวมมูลค่า 200,000 บาท ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในอำเภอเมือง และอำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

โดยก่อนหน้านี้ ผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮงปิโตรเลียม ได้เปิดพื้นที่ในสถานีบริการ ให้เป็นหน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมทั้งจัดอาหารกล่องเพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียง ถือเป็นความร่วมมือของโออาร์และผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น ในจ.ชัยภูมิ ในการช่วยดูแลสังคมชุมชนโดยรอบสถานีบริการ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤต

ทั้งนี้ โออาร์ ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ สอดคล้องกับแนวคิด Living Community ของ พีทีที สเตชั่น ที่พร้อมเติมเต็มทุกความสุขเป็นที่พึ่งให้กับชุมชน ร่วมเกื้อกูลสังคมในทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน

Back to top button