BGC มอบถุงยังชีพ “มูลนิธิกระจกเงา” ส่งต่อแรงงานกระทบโควิด-19

BGC มอบถุงยังชีพแก่มูลนิธิกระจกเงา แจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ขาดรายได้ แรงงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19


บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC และบริษัทในเครือ สานต่อโครงการ Helping Hands For Thai ส่งความห่วงใยผ่านการมอบถุงยังชีพให้แก่ นางเกศรา วิมลเกษม หัวหน้าโครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา จำนวน 2,000 ชุด มูลค่า 940,000 บาท เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ขาดรายได้ แรงงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตามเจตนารมย์ของบริษัทฯ ที่มุ่งหวังดูแลสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

อนึ่ง โครงการ Helping Hands For Thai ต่อยอดจากโครงการ Helping Hands For Heroes ของบริษัทแม่อย่าง บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ว่างงาน หรือขาดรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

Back to top button