Double A มอบแอลกอฮอล์ ”กลุ่มเส้นด้าย” ร่วมฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19

Double A ส่งต่อความห่วงใย สนับสนุนความปลอดภัย ”นักรบเส้นด้าย” ด้วยการมอบ Care แอลกอฮอล์ 75% จำนวน 100 ลิตร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ


นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) หรือ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ส่งมอบ แอลกอฮอล์ 75% จำนวน 100 ลิตร ให้กับทีมงานจิตอาสา”เส้นดาย” ภายใต้โครงการ “Double A Care” เพื่อสนับสนุนทีมงานในการปฏิบัติภารกิจ ในการดูแลป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง พร้อมให้กำลังใจกับจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมอย่างเสียสละ นอกจากนี้ยังได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ Double A Care จำนวน 1,000 ขวด สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่ยังขาดแคลน โดยมี นางสาวจิดาภา เชียงอินทร์เลขา ฯ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นด้าย พร้อมเหล่าอาสานักรบเส้นด้ายร่วมรับมอบ

สำหรับ “กลุ่มเส้นด้าย” (Zendai) คือ กลุ่มจิตอาสาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา คอยปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือรับส่งผู้ป่วย Covid-19 ให้เข้าถึงระบบการรักษาของสาธารณสุข รวมถึงประสานหาเตียงกับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อหวังจะคลายปัญหาผู้ติดเชื้อที่ต้องนอนรอคอยเตียงรักษาที่บ้าน จนผู้ป่วยจำนวนมากต้องเปลี่ยนจากกลุ่มสีเขียวไปเป็นกลุ่มสีเหลืองและสีแดง

Back to top button