TWPC ร่วมสัมมนา “SOCIAL VALUE MATTERS 2021”

TWPC ร่วมสัมมนา “SOCIAL VALUE MATTERS 2021” แชร์บทบาทของไทยวากับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมต่อยอดบทบาทภาคอุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืน


บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)  หรือ TWPC ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง  และผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น และเส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นตัวแทนของบริษัทภาคอุตสาหกรรมเกษตร ในงานสัมมนา SOCIAL VALUE MATTERS 2021(SVM) ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีคุณอรอนงค์ วิชชุชาญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยคุณรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้เข้าร่วม ในการเจาะประเด็นหัวข้อ “Social Value Leaders : Call To Action”

สำหรับงานสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแชร์บทบาทของไทยวากับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค (Creating Innovation and Sustainability from Farm to Shelf) ซึ่งกลยุทธ์หลัก คือ การพัฒนาเกษตรกร , โรงงานและชุมชนสีเขียว , ชีวิตครอบครัวพนักงาน และการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ (F4) ด้วยการผสานกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้ากับพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้ทางบริษัทเติบโตควบคู่ไปกับสังคมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ทางบริษัทจะมีกิจกรรมเพื่อ ”สังคม”

Back to top button