HENG เทรดครึ่งวันแรก มูลค่าซื้อขายสูงลิ่ว 6 พันลบ.

HENG เปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงเช้ามูลค่าซื้อขายสูง 6 พันล้านบาท


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ, นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG เข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 7,429.50 ล้านบาท ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “HENG” โดยตลาดช่วงเช้าที่ผ่านมามีมูลค่าซื้อขายร่วมกันกว่า 6 พันล้านบาท

สำหรับบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่งให้บริการ (1) สินเชื่อเช่าซื้อ (2) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (3) สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน (4) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (5) สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ และ (6) นายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ภายใต้เครื่องหมายบริการ “เฮงลิสซิ่ง”

Back to top button