INSET บริจาคเครื่อง “อุปโภค-บริโภค” ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

INSET จัดทำโครงการ “ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้


บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET จัดทำโครงการ “ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ โดยมี นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นผู้รับมอบ เพื่อลำเลียงสิ่งของบริจาคนำไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาลีนนท์ เมื่อเร็วๆนี้

 

 

Back to top button