EKH ลงนาม “เค.จี.โซลาร์ เพาเวอร์” ติดตั้งโซลาร์รูฟ 500kWp

EKH ลงนามสัญญาซื้อขายพลังงานจากระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคากับ “เค.จี.โซลาร์ เพาเวอร์” ขนาด 500kWp


นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ถ่ายภาพร่วมกับ นายมีน ธีรนิติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.จี.โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด เนื่องในโอกาสร่วมลงนามในสัญญาโครงการซื้อขายพลังงานจากระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 500kWp

Back to top button