TACC รับรางวัลกลุ่ม “Business Excellence” งาน SET AWARDS 2021

TACC คว้ารางวัล Best Investor Relations Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence จากงาน SET AWARDS 2021


บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ได้รับรางวัล Best Investor Relations Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในงาน SET AWARDS 2021 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยมีนางสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับมอบ ซึ่ง TACC ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 จากที่เคยได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นรางวัลที่มีเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานของบริษัทฯ เพื่อที่จะมุ่งมั่นทำงานอย่างมีคุณภาพที่ดีต่อไปในอนาคต

Back to top button