PTTGC จัดประกวดศิลปะ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7” ชิงทุนการศึกษา 330,000 บาท 

PTTGC จัดประกวดผลงานศิลปะ "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7" หัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก (Plastics Save The World)” ชิงทุนการศึกษารวม 330,000 บาท 


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ขอเชิญชวนเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วม โครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7” ในหัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก (Plastics Save The World)”  ชิงทุนการศึกษารวม 330,000 บาท

ในปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นคือ มีกติกาใหม่ให้น้องqระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ส่งผลงานเข้าประกวดโดยใช้เทคนิคสื่อผสม 2 มิติ หรือ Mixed Media  ทั้งนี้ สำหรับน้องๆ ระดับประถมศึกษายังรับผลงานภาพวาดระบายสีเช่นเดียวกับในทุกปี และเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ PTTGC จะเปิดรับผลงานรอบแรกผ่านช่องทางออนไลน์

โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง Facebook Page – GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com แล้วกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ให้ครบถ้วนและอัปโหลดไฟล์ภาพผลงาน ที่ Google Form: https://forms.gle/SZ5cp5pXmyPpCich6  พร้อมอัพโหลดไฟล์เอกสารความยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง (สำหรับผู้เข้าประกวดที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์)

ทั้งนี้เปิดรับผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 3 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. ประกาศผลผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย วันที่ 8 ธันวาคม 2564  ทาง   GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี  และประกาศผล วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ทาง Facebook Page – GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ www.pttgcgroup.com

Back to top button