EXIM ร่วมยินดี SUPER ซีโอดี “ลมเวียดนาม” 50MW

EXIM แสดงความยินดี SUPER เดินเครื่อง COD โครงการวินฟาร์มฯ 50 MW ในเวียดนาม


นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางกุลชลี นันทสุขเกษม ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER, นายนนท์ กิตกำธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกัน เพื่อแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมในประเทศเวียดนาม “โครงการ HBRE Chu Prong Wind Power Farm Project” กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564  ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นโครงการพลังงานลมแห่งแรกภายใต้การดำเนินงานของกลุ่ม SUPER

ทั้งนี้โครงการพลังงานลมแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ (Project Financing ) มูลค่า 64.09 ล้านดอลลาร์ฯ จาก EXIM BANK

Back to top button