IRPC ผนึก “แอมพาเซ็ท” ผลิต-มอบถุง HDPE “รพ.ปลวกแดง” แยกขยะติดเชื้อ

IRPC ร่วมกับ “แอมพาเซ็ท” ช่วยผลิตและส่งมอบถุงแดง HDPE ให้กับ รพ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อแยกเก็บขยะติดเชื้อ


นายวิฑูรย์ กิจเจริญ เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และหน่วยปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมกับพันธมิตร บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศ ไทย) จำกัด ส่งมอบถุงพลาสติก HDPE (สีแดง) ให้กับนายแพทย์ทศนเทพ ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อใช้แยกเก็บหน้ากากอนามัยและชุดเอทีเคที่ใช้แล้ว

รวมถึงขยะติดเชื้อโควิด-19 ก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ได้มาตรฐาน โดย บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศ ไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนเม็ดพลาสติกแม่สี (Masterbatch) เพื่อผสมกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ IRPC และนำมาขึ้นรูปเป็นถุงพลาสติกสีแดง สำหรับขยะติดเชื้อ โดยจะร่วมกันส่งมอบให้หน่วยงานราชการ ศูนย์พักคอยและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ต่อไป ซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการ “We Care by IRPC เราขอเป็นส่วนเล็กๆ ของสังคมไทยส่งกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน”

 

 

Back to top button