TRV เดินหน้าโรดโชว์ออนไลน์ ก่อนลุยขาย IPO ปลายปีนี้  

TRV จัดโรดโชว์ออนไลน์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนเดินหน้านำเสนอจุดแข็งและโอกาสการเติบโต ก่อนก่อนเสนอขาย IPO ปลายปีนี้


นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRV ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยางขึ้นรูปอื่น ๆ พร้อมด้วยนางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

รวมถึงนายวรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ จุดแข็ง นำเสนอข้อมูลข้อมูลสรุปการขายหุ้น IPO แนะนำธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก่อนเสนอขาย IPO ภายในปี 2564

Back to top button