PROS ทำบุญครบรอบ 25 ปี – เปิดสนง.ใหม่ขยายธุรกิจโตแกร่ง

PROS ทำบุญครบรอบก่อตั้ง 25 ปี พร้อมเปิดอาคารสำนักงานใหม่ และ ศูนย์ฝึกอบรม เตรียมลุยขยายธุรกิจโตแกร่งเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน


นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS ผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร นำทีมผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งบริษัท และเพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมขวัญกำลังใจให้พนักงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเดินหน้าแบ่งปันความสุขให้สังคมรอบข้างอย่างต่อเนื่องโดยได้ส่งมอบเครื่องเล่นสนามใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล) สังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมกับความร่วมใจของพนักงานช่วยกันซ่อมแซมเครื่องเล่น และเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องเล่นให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย

อีกทั้ง PROS ยังถือฤกษ์ดีในโอกาสครบรอบ 25 ปี เปิดอาคารสำนักงานใหม่สำหรับพนักงานฝ่ายติดตั้ง และศูนย์ฝึกอบรม ณ อาคารสำนักงาน ถ.จตุโชติ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารอีกด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและช่างให้มีความเชี่ยวชาญสำหรับรองรับการขยายงานในอนาคต

Back to top button