“เอสจี แคปปิตอล” ผนึก SINGER มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า-เครื่องกรองน้ำ “โครงการสานฝันเด็กไทย”

“เอสจี แคปปิตอล” ผนึก SINGER เดินหน้าโครงการเพื่อตอบแทนสังคมภายใต้โครงการ “สานฝันเด็กไทย” มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการเรียนและเครื่องกรองน้ำสะอาดสร้างสุขภาพดี


นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER เปิดเผยว่า เอสจี แคปปิตอล และซิงเกอร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล จึงได้จัดทำโครงการ “สานฝันเด็กไทย” โดยแบ่งการบริจาคเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ซิงเกอร์ ให้กับวิทยาลัยการอาชีพเสนา เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนเครื่องกรองน้ำซิงเกอร์ ผ่านโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” ให้กับสถานศึกษาในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อตอบแทนสังคม พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคมและชุมชน

โดยนำร่องบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ซิงเกอร์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับวิทยาลัยการอาชีพเสนา เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ เครื่องซักผ้ารุ่น SAW-9105Z, SAW-9105ZV และ SAW-990Z จำนวน 3 เครื่อง ตู้แช่ฝาทึบรุ่น TCF-95 และ SGCF-0715 จำนวน 2 เครื่อง ตู้ขายสินค้าแบบกล่องชนิดหยอดเหรียญรุ่น MR-CONDOM1 และตู้จำหน่ายสินค้าแบบกล่องหยอดเหรียญรุ่น PBVM-AC1 จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 77,300 บาท

นอกจากนี้ได้สนับสนุนเครื่องกรองน้ำซิงเกอร์ รุ่นสะอาด RO-01 จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า149,000 บาท ผ่านโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” ให้กับสถานศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จากการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาด มีมาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในโรงเรียนชนบท ซึ่ง“เครื่องกรองน้ำ” ช่วยขจัดสารเคมี โลหะหนัก สารปนเปื้อนต่างๆ เชื้อโรค พยาธิ และกรวดหินที่ปนมากับน้ำ จึงทำให้ได้น้ำดื่มสะอาดและดีต่อสุขอนามัย

ด้านนายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในเครือซิงเกอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อภาระกิจช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจสำคัญในการยกระดับสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนซึ่งจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตเข้มแข็งในอนาคตโดยเฉพาะการ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานและการศึกษาของเยาวชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนเพื่อลดช่องวางและความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีแผนสนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดเพิ่มอีก 200 เครื่องสำหรับ 20 โรงเรียนที่ห่างไกล ภายในปี 2565

ขณะเดียวกันนายประยุทธ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของวิทยาลัย ทำให้มีสื่อการสอนสำหรับนักศึกษาได้ทั่วถึงมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นการยกระดับการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยในพื้นที่ชนบทให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติกับผลิตภัณฑ์จริงมากขึ้น สำหรับโครงการบริจาคเครื่องกรองน้ำ นับเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำดื่มสะอาดในสถานการศึกษา ที่การขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดยังคงเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนหรือสถาบันที่ตั้งอยู่ในชนบท

Back to top button