PROEN มอบโซลาร์เซลล์ “รร.บ้านสบเมย” จ.แม่ฮ่องสอน

PROEN มอบโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์เรียนรู้สู่น้อง ให้แก่โรงเรียนบ้านสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หวังเพิ่มโอกาสด้านการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆ


บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN จัดกิจกรรม CSR ในโครงการส่งมอบโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์เรียนรู้สู่น้อง ให้แก่โรงเรียนบ้านสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยบริษัทฯ เห็นความสำคัญในการสร้างอนาคตของเยาวชน จึงได้นำแสงสว่างไปเพิ่มโอกาสด้านการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนไฟฟ้า เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในการเรียนการสอนตลอดทั้งวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button