“สุนิสา จิระวุฒิกุล” ซีอีโอ UREKA รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021”

“สุนิสา จิระวุฒิกุล” ซีอีโอ UREKA รับรางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021" สาขาบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร


ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี เป็นประธานในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021” ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA เป็น “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021” สาขาบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องบุคคคลที่ประสบความสำเร็จชีวิตในการทำงาน และอุทิศตนทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

Back to top button