“ยุพิน จันทร์จุฑามาศ” ซีเอฟโอ NV คว้ารางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจปี 2021”

“ยุพิน จันทร์จุฑามาศ” ซีเอฟโอ NV คว้ารางวัล “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแห่งปี 2021” จาก มสวท.


นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) หรือ NV รับมอบโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแห่งปี 2021” จาก ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2021) และ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021” จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อเชิดชูและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและดำเนินชีวิต พร้อมอุทิศตนในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button