NER มอบเงิน 1 แสนบ. สนับสนุนกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

NER สนับสนุนกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ครั้งที่ 4 มูลค่า 1 แสนบ. และน้ำดื่ม 300 ขวด สมทบทุน "โครงการลูกช้างรักชีวิต" ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER สนับสนุนกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 4 มูลค่า 100,000 บาท และน้ำดื่ม 300 ขวด เพื่อสมทบทุน “โครงการลูกช้างรักชีวิต” ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

Back to top button