KBANK มอบโน้ตบุ๊ก 100 เครื่อง หนุนนิสิต “จุฬาฯ” เรียนออนไลน์

KBANK มอบโน้ตบุ๊กพร้อมประกันภัย 100 เครื่องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนุนนิสิตเข้าเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ


นายณพวิทย์ โทเทอดวิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK และ ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมประกันภัย จำนวน 100 เครื่อง มูลค่า 2,621,500 บาท จากธนาคารกสิกรไทยให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนิสิตให้สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ CU NEX ที่ธนาคารกสิกรไทยร่วมพัฒนา Digital Platform เสริมความแข็งแกร่งให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นิสิตที่สนใจสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และแจ้งความประสงค์ขอใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในแอปพลิเคชัน CU NEX ที่เมนู “ทุนการศึกษา”

Back to top button