OCEAN-JP ต้อนรับสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงสกัดสารสกัด CBD

OCEAN-JP ต้อนรับคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงานผลิตสารสกัด CBD จังหวัดลำพูน


นายธีร ชุติวราภรณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) หรือ OCEAN หรือชื่อใหม่ “อัลฟ่า ดิวิชั่นส์” (ALPHAX) พร้อมด้วย ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ (ที่ 3 จากขวา)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP ต้อนรับคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงาน ดูกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยปัจจุบัน มีเครื่องจักรที่มีศักยภาพในการป้อนวัตถุดิบ 300 กก./เดือน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เค ที ดี เอ็ม จำกัด (KTDM) บริษัทย่อยของ OCEAN ร่วมกับ JP  ซึ่ง KTDM  เป็นผู้ผลิตสารสกัด CBD จากพืชกัญชง และพืชชนิดอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต

ส่วน JP เป็น ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากพืช สมุนไพร รวมถึง สารสกัด CBD เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม อาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง และยา ลูกค้า ณ โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ.ลำพูน

Back to top button