CPW มอบเงินมูลนิธิ “ซี.ซี.เอฟ” 1.3 แสนบ. สนับสนุนเด็ก-เยาวชนด้อยโอกาส

CPW มอบเงิน 1.3 แสนบ. จากแคมเปญ "Nomad BeTogether Project" ให้มูลนิธิ “ซี.ซี.เอฟ” สนับสนุนเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาที่ดีขึ้น


นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์จากแบรนด์ชั้นนำ ทันสมัย นำรายได้ส่วนหนึ่งจากแคมเปญ “Nomad BeTogether Project” เข้าสมทบทุนในมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน

โดยมี ดร. บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการ มูลินิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนในการรับมอบ มูลค่ารวม 130,000 บาท เพื่อสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสให้มีชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาที่ดีขึ้น งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Back to top button