CKP รับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรสนับสนุน “ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU”

CKP รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในฐานะองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19


บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ด้วยการร่วมสมทบทุนจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้ารับการฉีดวัคซีน รวม 213,182 โดส

โดยมี นางสาวตวงพร บุณยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร เป็นตัวแทนรับมอบ จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Back to top button