ตลท.แถลงแผนกลยุทธ์ปี 65-67 เชื่อมโยงตลาดทุน-สร้างโอกาสใหม่

“ตลาดหลักทรัพย์” แถลงแผนกลยุทธ์ปี 2565-67 ภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่”


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระยะ 3 ปี (2565-2567) ภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่” ผ่านกลยุทธ์ 3 ด้าน 1) เชื่อมโยงโอกาสทุกภาคส่วน  2) พัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนไว้วางใจ และ 3) ส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อคนไทย เพื่อสร้างตลาดทุนปัจจุบันควบคู่กับโลกอนาคต เชื่อมมิติการลงทุนและมิติความยั่งยืนของภาคธุรกิจและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน

Back to top button