“บล.ไอร่า” มอบเงิน “รพ.ธรรมศาสตร์ฯ” หนุนซื้อ Patient Monitor

“บล.ไอร่า” มอบเงินบริจาคซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจให้รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท ให้กับ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Patient Monitor) โดยมี นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA ให้เกียรติร่วมงาน ณ อาคารผู้ป่วยนอก ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์

Back to top button