COLOR ยกระดับเข้ม 100% สร้างภูมิพนง. 300 คน “ตรวจ-ฉีดวัคซีน” โควิด

COLOR ยกระดับความเข้มข้นสกัดโควิด 100% สร้างภูมิคุ้มกันพนักงาน 300 คน ให้เข้าตรวจและฉีดวัคซีน พร้อมหนุนค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจติดต่อร่วมงาน


บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) หรือ COLOR เปิดเผยว่าบริษัทฯ ให้การสนับสนุนพนักงานในทุกแผนกรวมกว่า 300 คน โดยเข้ารับการตรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และยกระดับความเข้มข้น 100% การดูแลพนักงานในการตรวจโควิด 19 และต้องมีผลตรวจทุกสัปดาห์ พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจที่ต้องติดต่อร่วมงานกับ COLOR

ทั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการดูแลพนักงาน รวมถึงครอบครัวพนักงานอย่างเต็มความสามารถ และเชื่อว่าจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วนี้

Back to top button