ตลท. จับมือ SGX สัมมนาเจาะลึกโอกาสลงทุน “DR”

ตลท. ร่วมกับ SGX จัดสัมมนาเจาะลึกโอกาสการลงทุนในหลักทรัพย์ด้วย DR เพื่อให้ข้อมูลแก่ ผู้ลงทุน เกี่ยวกับการซื้อขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) จัดสัมมนา “Investment opportunities in Singapore & Thailand through DR Linkage” เจาะลึกโอกาสการลงทุนในหลักทรัพย์สิงคโปร์และไทย ด้วย DR เพื่อให้ข้อมูลแก่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนบุคคล และผู้สนใจ เกี่ยวกับการซื้อขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ที่จะมีขึ้นในอนาคต พร้อมทิศทางการลงทุน และการนำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์ที่น่าสนใจจากบริษัทจดทะเบียนของสิงคโปร์

โดยมี ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ

Back to top button