“ตลท.” ต่อสัญญา “ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี” ร่วมพัฒนาระบบ SET CLEAR

“ตลท.” ลงนามต่อสัญญากับ “ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี” ร่วมพัฒนาระบบงานชำระราคาหลักทรัพย์-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และร่วมหารือพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงต่างประเทศ


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. และ นายซน บยอง ดู Chairman & CEO ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX) ลงนามต่ออายุสัญญาความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานชำระราคาหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SET CLEAR) ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ได้ร่วมหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงต่างประเทศ อาทิ Depositary Receipts (DR), ETF การแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาช่องทางระดมทุนสำหรับ SMEs และ Startups การพัฒนาตลาดซื้อขายคาร์บอน และตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น

Back to top button