ฉลุย! MONO จัดประชุมผถห.ออนไลน์ โหวตผ่านทุกวาระ

MONO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ โดยผู้ถือหุ้นได้โหวตอนุมัติทุกวาระ


นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ และ นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ซึ่งบริษัทได้จัดการประชุมตามมาตรฐานการป้องกันโรคโควิด-19 ตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวาระการประชุมต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอทุกวาระ

Back to top button