FTI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

FTI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,125 ลบ.


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ, นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ FTI ผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องกรองน้ำและระบบน้ำแบบครบวงจร ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,125 ล้านบาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า “FTI

Back to top button