IND เปิดโครงการ “คลังน้ำมันพิจิตร” ต้อนรับคณะสื่อมวลชน

คณะผู้บริหาร IND เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน จ.พิจิตร


นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร พร้อมด้วย ดร.สุรินทร์ โซนี่ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ นางวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์ ในฐานะที่ปรึกษา บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันพิจิตร อำเภอ วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ และเป็นผลงานการออกแบบพร้อมก่อสร้าง ของบริษัทฯ ที่ทำให้กับบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) มูลค่าโครงการรวม 1,384 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563

Back to top button