ก.ล.ต. คว้ารางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 2 ปีซ้อน

ก.ล.ต. เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 10 จาก ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนางสาวเนาวรัตน์ จันทวานิช ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้แทน ก.ล.ต. เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

โดยโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ. และพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลองค์กรโปร่งใสเป็นปีที่ 2 เพื่อแสดงเจตจำนงในการเป็นหน่วยงานรัฐที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล รวมทั้งจะมีส่วนเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ซึ่ง ก.ล.ต. ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Back to top button