BCPG เปิดบ้านต้อนรับ “บีทีเอสกรุ๊ป” เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

BCPG เปิดบ้านต้อนรับ “บีทีเอสกรุ๊ป” เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบีซีพีจี


นายอภิชัย ฤทธิบุตร ผู้อำนวยการ Center of Digital Energy บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป แก่นายดาเนียล รอสส์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุนและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS และคณะ ในโอกาสเข้าเเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบีซีพีจี โดยบีทีเอสกรุ๊ปเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ซื้อคาร์บอนเครดิตและใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate/REC) จากบีซีพีจีเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Back to top button