“เมย์แบงก์” เปิดงานสัมมนาออนไลน์ “Invest ASEAN 2022”

“เมย์แบงก์” เปิดงานสัมมนาออนไลน์ “Invest ASEAN 2022” หัวข้อ Framing A Future พร้อมรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนจากทั้งอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนระดับโลก


นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เปิดงานสัมมนาออนไลน์ Invest ASEAN 2022 ในหัวข้อ “ASEAN : Framing A Future” พร้อมรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนจากทั้งอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนระดับโลก

โดยเมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ได้รับเกียรติจาก ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดร.พนุกร จันทรประภาพ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ (VP Invertment) ธนาคารกรุงเทพ ฝ่ายการลงทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL และ นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ETF Global Trends : Dead or  Alive? ณ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ

Back to top button