GSC เพิ่มทุน RO เสริมแกร่ง ระดมทุนขยายธุรกิจเต็มสูบ

GSC ชงผู้ถือหุ้นโหวตเพิ่มทุนขาย RO จำนวน 250 ล้านหุ้น อัตราส่วน 1:1 ราคา 3.06 บาท หวังเสริมฐานทุนแกร่งรับแผนขยายธุรกิจเต็มสูบ


นางสาว ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดให้ผู้ถือหุ้นโหวตเพิ่มทุนวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยเป็นการเพิ่มทุนขาย RO จำนวน 250 ล้านหุ้น ในอัตราส่วน 1:1 ราคา 3.06 บาท

ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจช่วยเสริมฐานทุนแกร่ง พร้อมรับแผนขยายธุรกิจเต็มรูปแบบ เพื่อต่อ Call center และธุรกิจติดตามหนี้ อีกทั้งการขยายไลน์ธุรกิจเข้าสู่ AMC จะสร้างความแข็งแกร่งการเติบโตให้กับบริษัท

Back to top button