PTTGC คว้ารางวัล “บริษัทยอดเยี่ยม” 5 ปีซ้อน ตอกย้ำผลงานโดดเด่น

PTTGC รับรางวัลเกียรติยศ "บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2021” 5 ปีซ้อน จาก Money & Banking Awards ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ตอกย้ำผลงานการบริหารจัดการโดดเด่น


นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2021” Money & Banking Awards ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมนิกโก กรุงเทพ

สำหรับรางวัล Money & Banking Awards 2021 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวม โดยวัดจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน โดยรางวัลเกียรติยศนี้ PTTGC ได้รับเป็นปีที่ 5

Back to top button