PROEN จับมือ “ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี” ลุยบริการ SPDPA หนุนองค์กรป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

PROEN เซ็น MOU ร่วมกับ “ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี” เดินหน้าบริการ SPDPA Cloud Service เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกองค์กร สามารถตรวจสอบบันทึกรายการ และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม


นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ถ่ายภาพร่วมกับ นายรุจิรพงศ์ ฤทธิ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้บริการ SPDPA Cloud Service ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีระบบบริหารจัดการข้อมูล PDPA Platform เปิดตัวระบบบริหารจัดการ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับองค์กรในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) ครั้งแรกในประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกองค์กร สามารถตรวจสอบบันทึกรายการ ทบทวนความเสี่ยง บริหารสิทธิของเจ้าของข้อมูล วางแผนติดตาม แก้ไขปรับปรุง และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถสรุปข้อมูลที่จำเป็น ส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของข้อมูลเพื่อตรวจสอบบันทึกรายการ (RoPA) ได้ทันเวลาภายใน 72 ชั่วโมง กรณีเกิดการรั่วไหลของข้อมูลขึ้น งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button